Het verduurzamen van mobiliteit is helemaal geen onmogelijke
of onbetaalbare opgave. Ik ga graag met je in gesprek.

“Met pragmatische mobiliteitsconcepten maken we duurzame mobiliteit betaalbaarder en toegankelijker voor iedereen”

MOBILITEIT OP DE SCHOP

Toro betekent Stier. En de stier staat voor natuurlijke doelgerichtheid, kracht en doorzettingsvermogen. Dat is waar Toro E-mobilita naar streeft: met doelgerichte projecten de mobiliteitstransitie te versnellen en krachtige, duurzame resultaten neer te zetten. Door de volledige mobiliteitsketen te verduurzamen, van CO2-neutrale energievoorziening tot aan het elektrisch aangedreven wiel, kunnen we stevig bijdragen aan een schonere leefomgeving.

Mobiliteit is niet alleen een van de belangrijkste oorzaken van CO2 uitstoot maar ook van het vervuilen van de lucht die wij dagelijks inademen, zelfs als we ver buiten de stad zijn. Bovendien draagt ons ongebreideld consumptief mobiliteitsgedrag bij aan congestie, economische belasting en daarmee maatschappelijke stress. Daarmee vergen wij veel meer van onszelf, onze omgeving en de natuur dan eigenlijk mogelijk is. Alleen met pragmatische, betaalbare mobiliteitsoplossingen kunnen we onze carbon footprint verkleinen en daarmee de inmiddels verstoorde natuurlijke balans tussen mens, welzijn en natuur herstellen.

BOUWEN AAN DUURZAME MOBILITEIT

Alle benodigde bouwstenen voor realisatie van een volledig duurzame mobiliteitsketen zijn al ruimschoots beschikbaar. Hoe complex de opgave ook is: elektrische auto’s en motorfietsen, een bi-directionele slimme laadinfrastructuur en deelgebruik concepten bestaan al. Daarom mogen we niet blijven hangen in analyses en het wiel opnieuw uitvinden maar plannen met visie en ideeën direct en rechtstreeks vertalen in praktische toepassingen. Juist met gebruikmaking van reeds beschikbare bouwstenen kunnen we duurzame mobiliteitsoplossingen economisch, praktisch en technisch haalbaar realiseren. Het is de kracht van Toro E-mobilita om dat in de praktijk te brengen.

“Er zijn echt geen excuses meer om langer te wachten met het verduurzamen van mobiliteit“

“De uitdaging is om bestaande oplossingen zo duurzaam mogelijk toe te passen”

VISIONAIRE WERKWIJZE

Doordacht business development voor de inzet van elektrische motorfietsen, een elektrisch deelconcept of vervangen van vervuilende bestelwagens door een vloot elektrische bakfietsen voor lokale distributie maakt snelle realisatie mogelijk. Een vaag idee of concreet probleem zijn met behulp van projectontwikkeling en projectmanagement snel uitvoerbaar en op te lossen. In de intuïtieve, creatieve maar strak gestructureerde werkwijze daarvoor schuilt de kracht van Toro E-mobilita. Deze aanpak begint altijd met het inschatten van de economische, praktische en technische haalbaarheid van de opgave. Daarna volgt er een (plan van) aanpak waarin financiering, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd centraal staan. Met als doel vervolgens in de uitvoering zoveel mogelijk te werken met bestaande bouwstenen en te putten uit het grote netwerk van Toro E-mobilita. Om zo snel tot een duurzaam resultaat te komen met de juiste mensen, middelen en ervaring.

OVER TORO E-MOBILITA

Het gezicht achter Toro E-Mobilita is Flip Oude Weernink (1987). Met hem biedt Toro E-mobilita meer dan 10 jaar ervaring in (internationale) business development en meer dan 6 jaar specifieke expertise in gedeelde elektrische mobiliteit en MaaS-concepten. “Ik heb gewerkt bij een toonaangevend adviesbureau in de (elektrische-) mobiliteitssector en heb daarnaast een stevige bijdrage mogen leveren in het initiëren en laten groeien van één van Nederlands grootste platformen voor elektrische deelmobiliteit. In die jaren ben ik me ook steeds bewuster geworden van de roofbouw die wij plegen op onze eigen leefomgeving met ‘oude mobiliteit’, alsook de verslechtering van onze eigen gezondheid. Het verduurzamen van mobiliteit is een van de manieren om die factoren weer in een gezonde balans te krijgen. Mijn gedrevenheid om duurzame mobiliteit met succes gemeengoed te maken is daarom niet alleen zakelijk, maar ook privé. Onze elektrische motor en auto rijden op zelf opgewekte zonne-energie, we eten waar mogelijk lokaal en bio-dynamisch en gaan met de fiets op vakantie. Ik heb de overtuiging dat dit voor iedereen mogelijk is!”

“Als mensen roepen dat een duurzame mobiliteitsoplossing niks voor hen is, krijg ik pas echt energie!”

OPDRACHTGEVERS

Met veel plezier heb ik met onder andere de volgende partners al gewerkt aan de mobiliteit van de toekomst

Kom in contact

Vrijblijvend gesprek

Zet je twijfel aan de kant en laten we samen aan de slag gaan.

Bel mij

+31 (0)6 42231331